Klauzule informacyjne rodo

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

     

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych

     

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców

     

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym