Rodzice zobowiązani są do uiszczania następujących opłat:

– wyprawka szkolna – płatna w kwocie 200 zł na każdy semestr nauki; w ramach wyprawki zakupywane są zeszyty, przybory szkolne, przybory i materiały na zajęcia dodatkowe;
– opłata za wyżywienie – płatna w kwocie 430 zł do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Rodzice/opiekunowie prawni mogą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kwota i warunki ubezpieczenia są podawane we wrześniu.

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy.

Stargardzkie Stowarzyszenie Jednak Można
ul. Gdyńska 8
73-110 Stargard

nr rachunku – ING Banku Śląskim 08 1050 1559 1000 0090 3209 7199
tytułem: opłata za wyżywienie, imię i nazwisko dziecka