Kadra Zarządzająca


Mirosław Rybkowski Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie

Marta Siwak Dyrektor Szkoły Podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie

Łukasz Kotecki Wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie


NauczycieleWychowawcy GrupPsycholodzy i Pedagodzy