Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Zajęcia ukierunkowane są na korygowanie występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zachowania, nadpobudliwości i zahamowania niektórych zaburzeń emocjonalnych. Obejmujemy nimi dzieci i młodzież mającą problemy szkolne związane z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem dydaktycznym oraz agresywnością.

Zajęcia socjoterapeutyczne lub grupa socjoterapeutyczna to forma zajęć skierowana do konkretnej grupy wychowanków borykających się z podobnymi trudnościami. Uczestnicy mają możliwość przepracowania własnych problemów, nauczenia się nowych sposobów zachowania i myślenia, zmiany dotychczasowych postaw.

Zajęcia socjoterapeutyczne są wpisane w obowiązkowy plan lekcji, a także są prowadzone na grupach wychowawczych w trakcie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów.

CERAMIKA

PLASTYKA

MALARSTWO

FOTOGRAFIA

TEATR

ŚPIEW

INSTRUMENTY

KRAWIECTWO

HANDMADE

GASTRONOMIA

STOLARSTWO

BOKS

ZAPASY

TENIS STOŁOWY

KOLARSTWO

BIEGI

SZACHY

INFORMATYKA

MORSOWANIE

FITNESS