Tenis stołowy należy do najbardziej popularnych gier sportowych na świecie i zyskuje coraz większą popularność wśród dzieci i młodzieży. Walory zdrowotne, możliwość uprawiania tego sportu praktycznie przez całe życie oraz wyjątkowa jego atrakcyjność – od zabawy i wstępnego treningu począwszy, a na oficjalnych meczach skończywszy – daje obraz dyscypliny mogącej spełniać wszechstronne potrzeby ruchowe dzieci i młodzieży.

Tenis jest grą wykorzystującą umiejętności sterowania piłką za pomocą uderzeń rakietką w granicach stołu i nad siatką. Jednak jego podstawę stanowi wysoki poziom koordynacji, szybkości i wytrzymałości szybkościowej oraz wiedza i zmysł taktyczny, a także – ukształtowane w trakcie systematycznych zajęć – konsekwentne dążenie do celu, rozwijanie wiary we własne siły, nieustępliwość i wola walki oraz zasady postępowania fair play. Współczesny tenis stołowy, uprawiany regularnie, jest idealnym instrumentem do tego, by nasz organizm uodpornić na wiele trudności, z jakimi spotykamy się w życiu codziennym – pozwala utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.

W MOS w Stargardzie prowadzę koło tenisa stołowego (trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia z ping-ponga). Zdrowa sportowa rywalizacja kształtuje charakter młodych ludzi – wychowankowie cyklicznie uczestniczą w mistrzostwach województwa młodzieżowych ośrodków socjoterapii w tenisie stołowym, a także w turnieju tenisa stołowego o Puchar Dyrektora MOS w Stargardzie. Sprawia im to wiele radości, wpływa na wzrost ich samooceny, są dumni z wykonania udanego zagrania czy wygrania
z rówieśnikami – jestem świadkiem ich sukcesów i postępów, a także na każdym kroku wspieram wychowanków, wzmacniam ich wiarę we własne umiejętności i motywuję do dalszego rozwoju w tej dyscyplinie sportu.