Nasi wychowankowie działają jako wolontariusze! Młodzież pracowała w punkcie dystrybucji pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Bardzo dziękujemy i liczymy oczywiście na więcej! Дуже дякуємо!