Karnawał to zimowy czas zabaw, maskarad… Nie mogło go również zabraknąć w internacie dziewcząt, gdzie odbyło się KARNAWOŁOWE KARAOKE. Ależ było miło……🙂