Grupa XI oraz XIII wybrały się wspólnie do kina. Poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej chłopcy mieli możliwość kształtowania swojej wrażliwości estetycznej, wzmocnili swoje więzi koleżeńskie oraz kształtowali nawyki kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym 😊