Dokumenty wymagane do przyjęcia

Podanie Rodzica do Dyrektora w sprawie przyjęcia do MOS w Stargardzie

Podanie Rodzica do Dyrektora w sprawe przyjęcia do MOS w Stargardzie         Podanie Rodzica do Dyrektora w sprawe przyjęcia do MOS w Stargardzie

Ankieta dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego

Ankieta dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego         Ankieta dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego

Karta przyjęcia

Karta przyjęcia         Karta przyjęcia

Oświadczenie ucznia, rodzica, opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia, rodzica, opiekuna prawnego         Oświadczenie ucznia, rodzica, opiekuna prawnego

Umowa rodzic-stowarzyszenie

Umowa rodzic stowarzyszenie         Umowa rodzic stowarzyszenie

Zgoda na udzielenie interwencyjnej pomocy medycznej

Zgoda interwencyjna pomoc medyczna ogólno-zdrowotna         Zgoda interwencyjna pomoc medyczna ogólno-zdrowotna

Zgoda na badanie trzeźwości i narkotesty

Zgoda na badanie trzeźwości i narkotesty         Zgoda na badanie trzeźwości i narkotesty

Zgoda na konsultacje i leczenie psychiatryczne

Zgoda na konsultacje i leczenie         Zgoda na konsultacje i leczenie

Zgoda na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgoda na pomoc psychologiczno-pedagogiczną         Zgoda na pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwych dziecka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwych dziecka         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwych dziecka

Zgoda na samodzielne powroty

Zgoda na samodzielne powroty         Zgoda na samodzielne powroty

Zgoda na udział w zajęciach religii/etyki

Zgoda na udział w zajęciach religii/etyki         Zgoda na udział w zajęciach religii/etyki

Zgoda na udział w zajęciach edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Zgoda na udział w zajęciach         Zgoda na udział w zajęciach

Zgoda na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zgoda na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego         Zgoda na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych         Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na wkorzystanie wizerunku

Zgoda na wkorzystanie wizerunku         Zgoda na wkorzystanie wizerunku