Poniżej przedstawiamy kadrę zarządzającą Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie

Mirosław Rybkowski

Marta Siwak

Łukasz Kotecki