Każde Dziecko jest zdolne

W ramach rozwoju zainteresowań i budowania pozycji wychowanka prowadzimy kreatywną działalność ukierunkowaną
na wyposażenie uczniów w konkretne umiejętności i kompetencje. Zajęcia mają postać doświadczeń plastycznych, muzycznych, kulinarnych, teatralnych, filmowych i turystycznych. Stawiamy na rozwój, odkrywanie potencjałów uczestników i ich talentów. Każde zadanie, przed którym staje wychowanek jest niezbyt skomplikowane i gwarantuje sukces. Zajęcia stanowią podłoże do pracy nad rozwiązywaniem trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych, służą obniżaniu napięć emocjonalnych, pobudzaniu wyobraźni i kreatywności oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Pomagają jednocześnie poznać samego siebie i innych, zmierzyć się ze swoimi słabościami, ujawnić swoje pragnienia, uczucia i mówić o swoich potrzebach. Pozwalają poczuć się dostrzeżonym, docenionym i szanowanym, a także uwierzyć w swoje możliwości. Kształtują także umiejętność pracy w grupie dając możliwość odnalezienia w niej swego miejsca. Kreatywna działalność jaką proponujemy uczestnikom pozwala na zdobycie wielorakich doświadczeń, rozwija praktyczne umiejętności w różnych dziedzinach życia.

    1. Zajęcia arterapeutyczne

Arteterapia to forma pracy terapeutycznej wspierająca proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomagająca radzić sobie
z własnymi emocjami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Wyzwala spontaniczność i swobodę ekspresji, uczy technik skutecznej komunikacji. Pozwala poczuć się bezpiecznie, być rozumianym i docenianym. Uwalnia twórczą energię, otwiera nas
na potrzeby własne i innych ludzi. Zajęcia z arteterapii to także wsparcie dla tych, którzy pragną pełniej i bardziej twórczo przeżywać własne życie, tworzyć pozytywne nawyki i reakcje, odczuwać przyjemność i odpoczynek. Uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane.
Dzięki temu, osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. Uczestnicy zajęć nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.

    2. Cuda – wianki – zajęcia artystyczne

Zajęcia plastyczne są dobra formą urozmaicenia dzieciom wolnego czasu oraz rozwijania ich zainteresowań plastyczno - estetycznych. Poprzez swoją różnorodność poprawiają sprawność manualną, terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia dziecka oraz wychowania.

Cele zajęć artystycznych:

 • pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • usprawnianie funkcji poznawczych, podnoszenie poziomu sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji
 • rozbudzanie twórczej postawy dzieci;
 • rozwijanie zainteresowań i wrażliwości plastycznej;
 • umiejętność pracy w grupie - wzajemna komunikacja;
 • rozwijanie poczucia wartości poprzez poznanie własnych możliwości;
 • poznanie nowych form rozładowania negatywnych emocji
 • przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu kulturalnym

Na zajęciach będziemy zajmować się:

 • projektowaniem ogrodów w szkle, namiastka oranżerii w butelkach, słojach, akwariach,
 • tworzeniem ozdób światecznych z naturalnych materiałów
 • projektowaniem i wykananiem kartek okolicznościowych - metodą quillingu
 • samodzielnym wykonaniem ramek do zdjęć metodą scrapbookingu (umieszczanie zdjęć wykonanych przez dzieci np. w plenerze)
 • ozdabianiem skrzynek, doniczek, butelek metodą decoupage
 • witraż z papieru i bibuły.

    3. Kreatywny Informatyk – zajęcia komputerowe

 

Kreatywny Informatyk to zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.

Te kluczowe kompetencje kreujące życie społeczne i zawodowego młodego człowieka będą rozwijane dzięki aktywnemu korzystania z narzędzi informatycznych:

 • Zarządzanie systemem operacyjnym.
 • Poznanie możliwości wykorzystania oprogramowania open source.
 • Tworzenie i publikacja własnego nowoczesnego serwisu internetowego.
 • Poznanie systemów zarządzania treścią CMS, oraz tworzenie interaktywnych elementów witryn internetowych (HTML, CSS, JavaScript).
 • Podstawy programowania realizowane w języku obiektowym. Podczas zajęć wychowankowie poznają fascynujący świat kodowania, ucząc się podstawowych zasad w nim obowiązujących – logiki, składni, konsekwencji. Korzystając z niezwykle atrakcyjnego i obrazowego języka programowania Scratch, spróbują swoich sił w pisaniu gier komputerowych. Zajęcia będą doskonałym uzupełnieniem standardowych zajęć z informatyki, prowadzonych w szkołach – nie będziemy się uczyć obsługi pakietów biurowych, będziemy tworzyć nowe komputerowe światy!
 • Tworzenie grafiki komputerowej. Praca z profesjonalnymi programami do tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej (edycja fotografii, tworzenie fotomontażu, modelowanie obiektów, druk 3D) rozwijająca kreatywność i poznanie narzędzi młodego artysty.

    4. Młody Artysta

W każdym człowieku drzemią jakieś talenty. Zajęcia teatralne mają na celu wydobycie tych talentów i ich rozwijanie. Młodzi ludzie mają ogromną potrzebę ekspresji a teatr to właśnie ekspresja, ruch i działanie. Zajęcia parateatralne prowadzone w MOS bazują na naturalnych, wrodzonych zdolnościach wychowanków do ekspresji scenicznej. Kluczem do ich wydobycia jest świetna zabawa, radość i śmiech. Efekt artystyczny nie jest tutaj najważniejszy, wszystko co robimy dzieje się „tu i teraz”. Praca na scenie to świetna okazja do odkrywania siebie i zobaczenie w sobie drzemiących talentów.

W ramach tych zajęć wychowankowie będą raz w miesiącu wydawali gazetkę, w której znajdą się najważniejsze wydarzenia,osiągnięcia wychowanków, twórczość własna (wiersze,piosenki, scenariusze przedstawień), wywiady z nauczycielami, wychowawcami, wychowankami. Zostanie stworzony zespół redakcyjny. W ramach tych zajęć wychowankowie poszerzą swój zasób słownictwa, poznają warsztat pracy dziennikarza, nauczą się redagować artykuły, wywiady. Rozwinie się u nich odpowiedzialność za własne słowo.

    5. Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne, które poprowadzimy w naszym Ośrodku będą miały przede wszystkim na celu wykształcenie praktycznych umiejętności kulinarnych, które niezbędne są w dorosłym życiu. Te umiejętności to nie tylko wykonanie konkretnej potrawy, która ma swój walor estetyczny i smakowy. Zaczynamy od nabywania umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, nauczymy się racjonalnego i ekonomicznego gospodarowania produktami, wykształcimy też umiejętność pracy w grupie, zbudujemy wspólnotę. Nauczymy się zasada „savoir Vivre” i ukształtujemy nawyk kulturalnego zachowania się przy stole. Ważnym i jednym z podstawowych celów zajęć kulinarnych jest również poznanie zasad zdrowego żywienia oraz umiejętność przygotowywania posiłków wedle tych właśnie zasad. Każdy z nas przecież doskonale wie, jak duże w obecnych czasach znaczenie  dla naszego zdrowia i funkcjonowania ma sposób odżywiania. Na zajęciach poznamy smaki nie tylko kuchni polskiej, ale również smaki charakterystyczne dla kuchni z różnych stron świata. Ciekawym doświadczeniem będzie odkrywanie tradycyjnych, prostych potraw w zupełnie nowej odsłonie. Każdy z uczestników zajęć, oprócz nabywania podstawowych umiejętności będzie miał  również okazję wykazać się talentem kulinarnym. Dla niektórych, zajęcia te, są początkiem kulinarnych zainteresowań. Zainteresowanie, które przeradza się w pasję może również stać się sposobem na życie.